سه شنبه, 29 آبان 1397
 انجمن گفتگو - پورتال مخابرات استان زنجان
خوش آمدید مهمان   [عضویت]  [ورود]
 موضوع :تعرفه های دیتا.. 1389-07-25 09:27:50 
admin
کاربر مبتدی
تاریخ عضویت: 1389-04-15 17:40:49
ارسال: 3
موقعیت
انجمن : مباحث تخصصی دیتا و شبکه
موضوع : تعرفه های دیتا

شرکت سهامی مخابرات استان زنجان

تعرفه سرویسهای دیتا

ردیف

پهنای باند

IP

اینترانت

MPLS

PTMP

شهری

PTMP

بین شهری

1

64

000/100/1

000/210

000/300

000/300

000/450

2

128

000/200/2

000/315

000/450

000/450

000/675

3

192

000/750/2

000/420

000/600

000/600

000/900

4

256

000/300/3

000/525

000/750

000/750

000/125/1

5

320

000/850/3

750/603

500/862

500/862

750/293/1

6

384

000/400/4

500/682

000/975

000/975

500/462/1

7

448

000/950/4

250/761

500/087/1

500/087/1

250/631/1

8

512

000/500/5

000/840

000/200/1

000/200/1

000/800/1

9

576

000/050/6

500/892

000/275/1

000/275/1

500/912/1

10

640

000/600/6

000/945

000/350/1

000/350/1

000/025/2

11

704

000/150/7

500/997

000/425/1

000/425/1

500/137/2

12

768

000/700/7

000/050/1

000/500/1

000/500/1

000/250/2

13

832

000/250/8

500/102/1

000/575/1

000/575/1

500/362/2

14

896

000/800/8

000/155/1

000/650/1

000/650/1

000/475/2

15

960

000/350/9

500/207/1

000/725/1

000/725/1

500/587/2

16

1M

000/900/9

000/260/1

000/800/1

000/800/1

000/700/2

17

1.5M

000/750/12

000/680/1

000/400/2

000/400/2

000/600/3

18

2M

000/600/17

000/100/2

000/000/3

000/000/3

000/500/4

19

2.5M

000/625/20

000/415/2

000/450/3

.

.

20

3M

000/650/23

000/730/2

000/900/3

.

.

21

4M

000/700/29

000/360/3

000/800/4

.

.

22

5M

000/650/34

500/832/3

000/475/5

.

.

23

6M

000/600/39

000/305/4

000/150/6

.

.

24

7M

000/550/44

500/777/4

000/825/6

.

.

25

8M

000/500/49

000/250/5

000/500/7

.

.

26

9M

667/716/53

500/477/5

000/825/7

.

.

27

10M

333/933/57

000/705/5

000/150/8

.

.

28

11M

000/150/62

500/932/5

.

.

.

29

12M

667/366/66

000/160/6

.

.

.

30

13M

333/583/70

500/387/6

.

.

.

31

14M

000/800/74

000/615/6

.

.

.

32

15M

667/016/79

500/842/6

.

.

.

33

16M

333/233/83

.

.

.

.

34

17M

000/450/87

.

.

.

.

35

18M

667/666/91

.

.

.

.

36

19M

333/883/95

.

.

.

.

37

20M

000/100/100

.

.

.

.

38

21M

142/007/103

.

.

.

.

39

22M

285/914/105

.

.

.

.

40

23M

428/821/108

.

.

.

.

41

24M

571/728/111

.

.

.

.

42

25M

714/635/114

.

.

.

.

43

26M

857/542/117

.

.

.

.

44

27M

000/450/120

.

.

.

.

45

28M

142/357/123

.

.

.

.

46

29M

285/264/126

.

.

.

.

47

30M

428/171/129

.

.

.

.

48

31M

571/078/132

.

.

.

.

49

32M

714/985/134

.

.

.

.

50

33M

857/892/137

.

.

.

.

51

34M

000/800/140

.

.

.

.

52

35M

667/166/144

.

.

.

.

53

36M

333/533/147

.

.

.

.

54

37M

000/900/150

.

.

.

.

55

38M

667/266/154

.

.

.

.

56

39M

333/633/157

.

.

.

.

57

40M

000/000/161

.

.

.

.

58

41M

667/366/164

.

.

.

.

59

42M

333/733/167

.

.

.

.

60

43M

000/100/171

.

.

.

.

61

44M

667/466/174

.

.

.

.

62

45M

333/833/177

.

.

.

.

63

46M

000/200/181

.

.

.

.

64

47M

667/566/184

.

.

.

.

IP ثبت شد
 موضوع :تعرفه های تلفن ثابت.. 1389-07-25 09:25:33 
admin
کاربر مبتدی
تاریخ عضویت: 1389-04-15 17:40:49
ارسال: 3
موقعیت
انجمن : مباحث تلفن ثابت
موضوع : تعرفه های تلفن ثابت

نحوه محاسبه صورتحساب تلفن مشتركين ثابت

نرخ تلفن ثابت بر حسب پالس محاسبه مي گردد هر پالس 70/44 ريال مي‌باشد. در تلفن شهري به محض اينكه طرف مقابل گوشي را برداشت يك پالس مي‌افتد و براي ادامه مكالمات شهري بر اساس جداول زير محاسبه مي‌گردد:

 

هزینه سرويسهاي ويژه تلفن ثابت  

--------------------------------------------------------------------------------

سرويس شماره گيري خلاصه شده      هزينه ماهانه    رايگان

سرويس انتظار مكالمه                      هزينه ماهانه    رايگان

سرويس انتقال مكالمه                      هزينه ماهانه    رايگان

سرويس كنفرانس سه نفره                هزينه ماهانه     1200 ريال

سرويس ارتباط بدون شماره گيري       هزينه ماهانه     600     ريال

سرويس بيدارباش                             هزينه ماهانه    رايگان

توضيح :

مشتركين محترم جهت استفاده از سرويسهاي فوق به دفاترخدمات ارتباطی مرجعه نمايند

نرخ و زمان يك دقيقه مكالمه شهري تلفن ثابت ( بدون احتساب مالیات )

شرح

زمان يك پالس مكالمه به دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه با پالس 70/44

از ساعت 8 صبح 13

24/2

96/19

از ساعت 13 تا21

67/2

70/16

از ساعت 21 تا 8

22/3

86/13

جمعه ها و تعطيلات در تمام ساعات

22/3

86/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جدول شماره 1 )

 

 نرخ و زمان يك دقيقه مكالمه شهري تلفن ثابت( بدون احتساب مالیات )

مسافت مستقيم

تعداد پالس در دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه با پالس 70/44

كيلومتر

روز

شب

روز

شب

تا 100

3

2

134

89

از 100 تا 400

6

4

268

179

از 400 تا 700

12

6

536

268

بيشتر از 700

16

8

715

358

( جدول شماره 2 ) 

  • ساعات روز :از8 صبح الي 21
  • ساعات شب: از21 الي 8 صبح

نرخ مكالمات روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي برابر تعرفه هاي ساعات شب خواهد بود.

نظر به اينكه مكالمات داخل شهر از ساعت 8 صبح تا 13 هر 2 دقيقه و 14 ثانيه، يك پالس و از ساعت 13 تا 21 هر 2 دقيقه و 40 ثانيه، يك پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح روز بعد هر سه دقيقه يك پالس و روزهاي جمعه و تعطيل رسمي نيز هر سه دقيقه يك پالس محاسبه مي شود. لذا مكالمات طولاني داخل شهر باعث بالا رفتن هزينه مكالمات خواهد گرديد. 

مبلغ یک دقیقه

نام کشور ها

1575 ریال

کلیه کشور های جهان به جز نقاط مندرج در بند 2

4796 ریال

ویتنام - کوبا - سورینام - گویان فرانسه - ریونیون - آنتیل فرانسه - والیس وفوتانا

 

مبلغ یک دقیقه مکالمه تلفنی به ریال

جمع کل

عوارض 1 در صد

مالیات 5 درصد

در آمد

نام کشور

2152

20

102

2030

افغانستان

 توضيح:

به نرخ وصولي مكالمات تلفن بين‌الملل كه از سوي مشتركين تلفن همراه ايران به مقصد ساير كشورها برقرار مي‌شود از ساعت 8 صبح تا 21 به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه گردد.

_ نرخ وصولي يك دقيقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌اي ثريا با كد (0088216) مبلغ 8600 ريال به اضافه 6% ماليات و عوارض مي‌باشد كه تغييري نكرده است. ضمنا به نرخ وصولي ارتباط مشتركين تلفن همراه به مقصد ترمينالهاي ماهواره‌اي ثريا از ساعت 8 صبح تا 21 به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهاي جمعه وتعطيلات رسمي، به ازاي هر دقيقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه مي‌شود .

_ نرخهاي قبلي وصولي ارتباطات بين‌الملل دريائي اينمارست و ارتباطات بين‌الملل تلكس و تلگراف به قوت خود باقيست.

 نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلفنهاي همراه به همراه وهمراه به ثابت و بالعكس

زمان

تعداد پالس در دقيقه

مبلغ يك دقيقه ( ريال )

از ساعت 8 تا 21

10

447

از ساعت 21 تا8

8

358

روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي

8

358

 نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلفنهاي همراه به همراه وهمراه به ثابت و بالعكس ( از هر نقطه به ساير نقاط كشور )

زمان

تعداد پالس در دقيقه

مبلغ يك دقيقه ( ريال )

از ساعت 8 تا 21

17

760

از ساعت 21 تا8  صبح روز بعد

12

536

روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي

12

536

  جدول تعرفه پیش پرداخت

تماسهای داخلی

پیک (دقیقه به ریال )

غیر پیک ( دقیقه به ریال)

مکالمه استانی           670

536

مکالمه بین استانی 139 ، 1

804

پیامک                  160

160

  • ساعت پیک : 8 صبح الی 21 شب
  • ساعت غیر پیک : 21 شب الی 8 صبح ، جمعه و روزهای تعطیل
IP ثبت شد
 موضوع :تعرفه های تلفن همراه.. 1389-07-25 09:12:22 
admin
کاربر مبتدی
تاریخ عضویت: 1389-04-15 17:40:49
ارسال: 3
موقعیت
انجمن : مباحث تلفن همراه
موضوع : تعرفه های تلفن همراه

هزینه سرويسهاي ويژه براي تلفنهاي همراه

1- ديتا                     هزينه ماهانه    50000 ريال( قابليت وصل تلفن همراه به اينترنت)

2- نمابر(فاكس)         هزينه ماهانه 50000 ريال (امكان ارسال و دريافت فاكس)

3- محدوديت مكالمه   هزينه ماهانه  6000 ريال(با درج كدهاي مخصوص امكان بستن صفردوم و صفر بين شهري)

4- نمايشگر هزينه رايگان و براي تمامي تلفنهاي همراه برقرار ميباشد.

5- انتظار مكالمه ، هزينه رايگان و براي تمامي تلفنهاي همراه برقرار ميباشد.

6- انتقال مكالمه ، هزينه رايگان و براي تمامي تلفنهاي همراه برقرار ميباشد.

 

الف – نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس.

زمان

تعداد پالس در یک دقیقه

نرخ یک دقیقه مکالمه به ریال

(با پالس 7/44 ریال)

از ساعت 8 صبح تا 21

از ساعت 21 تا 8 صبح

روزهای جمعه و تعطیل رسمی

10

8

8

5/447

358

358

 

ب – نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه با ثابت و بالعکس از هر نقطه با سایر نقاط کشور.

زمان

تعداد پالس در یک دقیقه

نرخ یک دقیقه مکالمه به ریال

(با پالس 7/44 ریال)

از ساعت 8 صبح تا 21

از ساعت 21 تا 8 صبح

روزهای جمعه و تعطیل رسمی

17

12

12

760

536

536

 

ج – تعرفه جابجایی برای مشترکین تلفن همراه داخل کشور

• طول هر پیام به زبان  انگلیسی حداکثر می تواند 160 کاراکتر باشد (فاصله بین هر دو حرف هم یک کاراکتر است)

 

د – تعرفه پیام کوتاه (SMS) نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی مبلغ 89 ریال (هشتاد و نه ریال) معادل ‏‏(دو پالس) ‏

نرخ هر پیامک به زبان انگلیسی در سیم کارت دائمی مبلغ 222 ریال (دویست و بیست و دو ‏ریال) معادل (پنج پالس) از تاریخ اول تیرماه 1387 اعمال خواهد شد.‏

نرخ هر پیامک در سیم کارت اعتباری بیست و پنج درصد بیش از سیم کارت دائمی است.‏

ضمناً درباره تعرفه های مربوط به ارسال پیامک ‏‎(SMS)‎‏ از شبکه تلفن ثابت به ثابت و تلفن ثابت ‏به همراه و بالعکس در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. ‏

 

هـ - تعرفه رومینگ بین‌الملل (در خارج از کشور)

مشترکینی که از سرویس رومینگ بین‌الملل استفاده می‌کنند، هزینه مکالمات آنها براساس تعرفه‌های کشور میزبان محاسبه می‌شود و در این شرایط، پاسخگویی به تماس نیز مشمول هزینه می‌شود.

 

و – تعرفه مکالمات بین‌الملل (با خارج از کشور)

تعرفه مکالمات بین‌الملل تلفن همراه مانند تلفن ثابت محاسبه می‌شود؛ لیکن به هر یک دقیقه مکالمه، هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه شهری نیز اضافه می‌گردد.

لازم به ذکر است که به کلیه مبالغ فوق، 6% هزینه بابت عوارض و مالیات افزوده می‌شود.

ز – تعرفه خدمات ویژه تلفن همراهفه ارسال پیامک ‏SMS‏ از تلفن همراه به همراه از تاریخ  10-1-87 بشرح زیر تعیین ‏شده است .

 

ردیف

نوع سرویس

نرخ مصوب (ریال)

1

تغییر نشانی

20/000

2

وصل مجدد

20/000

3

تعویض سیم کارت سوخته

50/000

4

تعویض سیم کارت مفقودشده

50/000

5

تغییر نام

50/000

6

تغییر نام و نشانی با هم

50/000

7

سرویس محدودیت مکالمه (ماهانه)

6/000

8

سرویس نمابر (ماهانه)

5/000

9

سرویس دیتا (ماهانه)

5/000

11

ارایه قبض المثنی

2/000

11

ارایه ریزمکالمات

هر صفحه 500

12

درخواست رمز PUK

رایگان

13

حذف بدهکاری و صدور قبض اصلاح‌شده

رایگان

14

اصلاح آدرس

رایگان

15

صدور شناسنامه المثنی

رایگان

16

وصل VMS (فقط یک بار به هنگام دایر کردن سرویس)

2/000

لازم به ذکر است که به مبالغ فوق، 6% هزینه بابت عوارض و مالیات افزوده می‌شود.

 

دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذکور، خلاف مقررات است و هزینه مربوطه در قبض دوره‌ای لحاظ می‌گردد. تنها استثنای موجود، دریافت نقدی مبلغ دو هزار ریال بابت صدور هر برگ قبض صورتحساب المثنی است.

در ضمن، پس از دریافت هرگونه خدمتی از دفاتر خدمات ارتباطی برای پیگیری‌های بعدی حتما رسید دریافت نمایید.

اعلام مفقودی یا سرقت سیم کارت

در صورتی که به هر دلیلی امکان مراجعه حضوری مالک وجود نداشته باشد، یکی از بستگان درجه اول هم می‌تواند با به همراه داشتن مدارک مثبته، به ادارات مشترکین تلفن همراه مراجعه و فقط نسبت به قطع ارتباط اقدام نماید.

 

سرویس GPRS همراه اول

 

( ‎‎‎‎‎‎‎‎GPRS ‎‎‎‎‎‎‎‎- ‎‎‎‎‎‎‎‎ (General Packet Radio Service ‎‎‎‎‎‎‎‎سرويسي است که توسط اپراتور شما ، همراه اول ، در اختيار شما قرار گرفته است. GPRS جايگزين دسترسي Dial up به اينترنت در گوشيهاي موبايل ( مثل سرويس ديتا در GSM) است که مرور سريعتر وب را ممکن ساخته و سرويسهاي Online را با سرعت بيشتري در اختيار قرار مي دهد. در مقايسه با يک اتصال GPRS ، Dial up به جاي استفاده از يک شماره تلفن براي اتصال ، از يک (APN (Access Point Node استفاده مي کند که بايد در گوشي تنظيم شود. تنظيم اين پارامتر و ساير پارامترهاي لازم براي اتصال به GPRS توسط سرويس OTA انجام مي گردد. سرور OTA پس از دريافت درخواست شما از طريق لينکهاي ذيل، اين تنظيمات را در قالب يک پيام کوتاه براي شما ارسال مي کند. پس از باز کردن پيام و زدن کد 1234، تنظيمات به طور خودکار در گوشي قرار خواهد گرفت و يا با ارسال مدل گوشي بصورت انگليسي به شماره 8008 تنظيمات GPRS را دریافت نمایید. چنانچه به هر دليل اين کار با مشکل مواجه شود ابتدا درخواست خود را تکرار کنيد. در صورت عدم موفقيت مجدد ‎‎‎‎‎‎‎‎ با مرکز پاسخگويي همراه اول به شماره 09990 ‎‎‎‎‎‎‎‎ جهت حل مشکل تماس حاصل نموده يا طبق راهنماي زير پارامترها را به طور دستي در گوشي خود ‎‎‎‎‎‎‎‎ تنظيم نماييد.

نکاتی که مشترکین می بایست قبل از فعال سازی بسته ها بدانند:

۱-برای استفاده از بسته های رویایی، فعالسازی سرویس اینترنت همراه اول (GPRS) ضرورت دارد. همچنین میتوانید با ارسال پیامک به شماره ۸۰۸۸ ثبت نام نمایید.

۲-در سیم کارتهای اعتباری، با خرید هر بسته، مبلغ بسته از اعتبار مشترک کسر می گردد.

3- در سیم کارتهای دائمی، با خرید هر بسته، مبلغ بسته در صورتحساب دوره آتی منظور می گردد.

4- بعد از غیر فعال شدن بسته ها ( اتمام مدت زمان بسته های خریداری شده) سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده وبا تعرفه های جاری (زمان peak از ۸ صبح الی ۲۳ معادل ۸ ریال و زمان OffPeak از ۲۳ الی ۸ صبح و روزهای تعطیل رسمی معادل ۲ ریال) محاسبه میگردد

5- استفاده از بسته ها در زمان قطع ارتباط تلفن همراه، امکان پذیر نبوده و اعتبار بسته به دوره بعد انتقال نمی یابد.

6- تکرار استفاده از بسته ها پس از مدت اعتبار بسته، به خرید مجدد مشترک بستگی دارد.

7- نظر به اینکه در هر زمان تنها می توان از یک بسته استفاده نمود، درخواست فعال سازی بسته جدید باعث لغو بسته جاری و پرداخت هزینه مجدد می گردد.

8- بسته های یاد شده جهت استفاده کاربران عادی (sector home) مییاشد.

 

IP ثبت شد
صفحه # 


Powered by ccBoard


آدرس :زنجان - جاده گاوازنگ -مجتمع ادارات - شرکت مخابرات ایران-منطقه زنجان   کدپستی:4513733581 دورنگار 33443535-024  پست الکترونیکی:dabirkhaneh@tcz.ir

      

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت پورتال شرکت مخابرات منطقه زنجان محفوظ میباشد.
Powered by : Joomla Developed by :Rose Andishe Hooshmand eng.Co