سه شنبه, 25 تیر 1398
باتوجه به اجرای طرحهای زیست محیطی شرکت مخابرات ازجمله کاشت نهال درکشور،این شرکت را تاچه اندازه درحوزه محیط زیست مسئولیت پذیرمی دانید؟

باتوجه به اجرای طرحهای زیست محیطی شرکت مخابرات ازجمله کاشت نهال درکشور،این شرکت را تاچه اندازه درحوزه محیط زیست مسئولیت پذیرمی دانید؟
زیاد
277  36.8%
تاحدودی
186  24.7%
خیلی زیاد
148  19.7%
کم
72  9.6%

تعداد آرا  :  753
اولین رای  :  سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 14:00
آخرین رای  :  شنبه, 22 تیر 1398 ساعت 10:59

آدرس :زنجان - جاده گاوازنگ -مجتمع ادارات - شرکت مخابرات ایران-منطقه زنجان   کدپستی:4513733581 دورنگار 33443535-024  پست الکترونیکی:dabirkhaneh.zn@tci.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت پورتال شرکت مخابرات منطقه زنجان محفوظ میباشد.
Powered by : Joomla Developed by :Rose Andishe Hooshmand eng.Co