دکتر سراییان در چهارمین جشنواره روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران : روابط عمومی رصدخانه مشتری و حافظ اهداف ره نگاشت است

چاپ

چهارمین جشنواره روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران، با هدف ایجاد فضای رقابتی بین روابط عمومی های مناطق مخابراتی کشور و ارتقای کیفی فعالیت آنها و همچنین تقدیر از آثار برگزیده، امروز 16 آذرماه 1395، در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این جشنواره آثار برگزیده روابط عمومی های مجموعه مخابرات بر اساس شاخص های خلاقیت، کارشناس برتر و مدیران برتر، مورد بررسی قرار گرفت .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، دراین مراسم به نقش روابط عمومی ها دربرنامه ره نگاشت در دو حوزه درون و بیرون سازمان پرداخت وگفت: « روابط عمومی ها در بخش درون سازمانی می بایست با ترجمه اهداف ره نگاشت تحول و تسری دادن آن به تمام بدنه شرکت ، مسوولیت مستقیم ، روشن و مشخص طرح مراوده در برنامه ره نگاشت رابه خوبی ایفا کنند.»

دکتر سراییان، همچنین، اظهار داشت :« روابط عمومی ها موظفند با هنر و ابزار روابط عمومی ، پلن ارتباطات را در هر پروژه به عهده بگیرند و چگونگی ارتباط آن پروژه را با بدنه شرکت ایجاد کنند.»

وی ضمن تاکید براینکه نقش روابط عمومی های مجموعه شرکت مخابرات ایران، در طول پنج ساله این برنامه پیوسته وجود دارد؛ به نقش برون سازمانی روابط عمومی ها اشاره کردو گفت : « اینکه مخابرات چه هست و چه می خواهد باشد؛ بر عهده روابط عمومی است.»

دکتر سراییان در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت مشتری در فضای رقابتی بازار امروز تاکید کرد وگفت : « به همین خاطر مشتری روز به روز قدرتمندتر، حق انتخابش بیشتر ،مبنای تصمیمش متنوع تر ودانشش از کالا بیشتر می شود . و براین اساس، مخابرات در طول این پنجسال برنامه تحول هدفش را تصاحب مشتری و 60 درصد بازار ICT کشور را در نظر گرفته است.»

وی تک تک کارکنان شرکت مخابرات ایران را یک روابط عمومی دانست و گفت : « روابط عمومی با رصد کامل محیط و پیش بینی هر آنچه که به برند و محصولات شرکت آسیب می زند؛ می تواند پیام وهدف ره نگاشت را به تک تک کارکنان مخابرات و هرکس با مخابرات مراورده دارند، برساند.»مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اهمیت دادن به اخبار، دغدغه ها و مطالبی که در شبکه های مجازی منتشر می شود؛ تاکید کرد و گفت : « روابط عمومی ها می بایست به منظور حفظ اعتبار شرکت و اجرای موفق برنامه های آن ، با رصد مطالب شبکه های مجازی ، هر پیام مخرب یا نارضایتی راجع به محصول شرکت را سریعا پاسخ دهد.»

دکتر سراییان تشکیل معاونت امور مشتریان را در راستای توجه و اهمیت به مشتری در برنامه ره نگاشت عنوان کردو گفت : « براساس شاخص هایی که در حوزه امور مشتریان دربرنامه تحول تعریف شده مشخص شد شاخص های عملکردی حوزه روابط عمومی به لحاظ جنس عملکردی بسیار مرتبط با امور مشتریان است .زیرا یک روابط عمومی خوب، رضایت مشتری را  می داند.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان از تمامی کارکنان شرکت خواست تا عاشق سازمان خود باشند و به گونه ای عمل کنند که این عشق به تمامی بدنه شرکت نیز منتقل شود