ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات استان زنجان

چاپ

ارزیابی مدل تعالی سازمانی شرکت مخابرات استان زنجان

توسط تیم ارزیاب شرکت مخابرات ایران طی 2 روز در زنجان انجام شد.

ارزیابی استقرار مدل تعالی سازمانی در شرکت مخابرات استان زنجان ،

طبق برنامه زمانبندی قبلی در تاریخ های 19 و 20 بهمن ماه

سالجاری و با حضور ارزیاب های شرکت مخابرات ایران و

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل

شرکت مخابرات استان زنجان برگزار شد.

در طی دو روز ارزیابی ، کمیته های تخصصی رهبری

و استراتژی ، منابع انسانی ، زیرساخت ، منابع مالی و

مشارکت و فرایندهای سازمانی ، به منظور بهبود عملکرد تعالی سازمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.